Hur många ben har ett får om man kallar svansen för ett?

Ledtråd:
Svar:

Fyra, för svansen blir inget ben, även om man kallar den för det.

Vem får aldrig någon fisk i sitt fångstnät?

Ledtråd:

Han har många ben.

Svar:

Spindeln.

Vilket djur kan hoppa högre än ett hus?

Ledtråd:

Hur högt hoppar ett hus?

Svar:

Alla, ett hus kan ju inte hoppa.

Vad går utan fötter?

Ledtråd:

Tick Tack..

Svar:

Tiden.

Vad blir större och större ju mer du tar bort?

Ledtråd:

Tänk på en spade.

Svar:

Hålet.

Om en kartong ägg går på 15 kr, vad går då en kyckling på?

Ledtråd:
Svar:

Två ben. Eller marken, det är också godkänt.

Vad är det man har framför sig men ändå inte kan se?

Ledtråd:

Tänk framåt!

Svar:

Framtiden