Vad händer om man stjäl ett JAS-flygplan?

Ledtråd:
Svar:

Man blir Gripen.

I vilket land gör man värnplikten flest gånger?

Ledtråd:
Svar:

I Armenien.

Jag har tappat min fönsterskrapa, den är puts väck.

Ledtråd:
Svar:

Vad blir man om man äter en glödlampa?

Ledtråd:
Svar:

Lös i magen.

Vad händer om man sväljer en linjal?

Ledtråd:
Svar:

Man blir mätt!

Det var en bonde som inte hade någon hink, istället hade han en katt som spann.

Ledtråd:
Svar:

Vilken kroppsdel är mest kriminell?

Ledtråd:
Svar:

Hälarna.

Det där med snö är ett ganska vitt begrepp.

Ledtråd:
Svar:

Hur många grönsaker finns det på Finlandsbåtarna?

Ledtråd:
Svar:

En Per-Silja.

Vad kallar man det ryska nattflyget?

Ledtråd:
Svar:

Sov-jet.

Hur kom pojken in på brädgården?

Ledtråd:
Svar:

Han plankade!

Jävla oväsen på min altan, jag skulle inte ha använt trallvirke.

Ledtråd:
Svar:

Långsamma sångare borde bli rappare.

Ledtråd:
Svar:

Hur många sexuella referenser får en låt innehålla?

Ledtråd:
Svar:

En pervers.

Vilka är mest aktiva i skogen?

Ledtråd:
Svar:

Träna.

Vad händer om du tappar ditt Nintendo i golvet?

Ledtråd:
Svar:

Det går i 8 bitar.