I vilket land gör man värnplikten flest gånger?

Ledtråd:
Svar:

I Armenien.

Vad blir man om man äter en glödlampa?

Ledtråd:
Svar:

Lös i magen.

Vad händer om man sväljer en linjal?

Ledtråd:
Svar:

Man blir mätt!

Vilken kroppsdel är mest kriminell?

Ledtråd:
Svar:

Hälarna.

Vad kallar man det ryska nattflyget?

Ledtråd:
Svar:

Sov-jet.

Vad händer om du tappar ditt Nintendo i golvet?

Ledtråd:
Svar:

Det går i 8 bitar.

Vilka tanter är mest populära?

Ledtråd:
Svar:

Kontanter.

Vem får lön utan att jobba en enda dag i hela sitt liv?

Ledtråd:
Svar:

Nattvakten.

Varför hittar man alltid det man letar efter på det sista stället man letar på?

Ledtråd:
Svar:

För sedan slutar man att leta.

Vad är det som är stort hos Tummeliten och litet hos Goliat?

Ledtråd:
Svar:

Bokstaven T.

På en repstege som hängde längs med sidan på en båt fanns stegpinnar med ca 30 cm mellanrum.
Det fanns exakt 11 pinnar ovanför vattenytan. Vid flod höjdes vattenståndet med 1,4 meter. Hur många pinnar kunde man nu se?

Ledtråd:
Svar:

11 pinnar. Båten flyter upp med den stigande vattennivån.

Per gör följande påstående:
“I förrgår var jag 17 år, och nästa år fyller jag 20.”

Hur är detta möjligt?

Ledtråd:

Datum.

Svar:

Per gjorde påståendet den 1 januari, och Pers födelsedag är den 31 december.

Läs följande dikt:

Vem har lagt de djupa vecken
på den gamles panna?
Det är åren som så tungt
lagt sin hand på honom.

Kan du få dikten att rimma utan att ändra i texten?

Ledtråd:

Läs dikten igen. Läs allt.

Svar:

Läs ut skiljetecknen högt.

Vem har lagt de djupa vecken
på den gamles panna [frågetecken]
Det är åren som så tungt
lagt sin hand på honom [punkt]

Vilket djur lämnar in flest returburkar?

Ledtråd:
Svar:

Pantern.

Vad är det för skillnad på en trettioårig detektiv och en nyfödd gris?

Ledtråd:
Svar:

30 år.

Vad kallas det när pensionärer är ute på promenad?

Ledtråd:
Svar:

Antikrundan.

Vad får man om man klonar Kapten Krok?

Ledtråd:
Svar:

En piratkopia.

Vad använder grönsaker när de ska gifta sig?

Ledtråd:
Svar:

Lökringar.

Det här ordet består av fyra bokstäver, men blir kortare om man lägger till ytterligare tre bokstäver.

Vilket är ordet?

Ledtråd:
Svar:

Ordet är “kort”.

Vilken var världens största ö innan man upptäckte Grönland?

Ledtråd:
Svar:

Det var fortfarande Grönland. Den var bara inte upptäckt än.

En mördare dömdes till döden. Han har rätten att välja mellan 3 rum.
I det första rummet finns det ett massivt eldhav.
I det andra rummet  finns en lönnmördare med laddade vapen.
I det tredje rummet finns det ett lejon som inte fått någon mat på över ett år.

Vilket är det säkraste rummet för mördaren?

Ledtråd:
Svar:

Det tredje rummet. Lejonet är dött sedan länge om den inte fått mat på ett år.

Vad kan du hålla i din högra hand, men inte i din vänstra?

Ledtråd:
Svar:

Din vänstra hand.

Hur många ben har ett får om man kallar svansen för ett?

Ledtråd:
Svar:

Fyra, för svansen blir inget ben, även om man kallar den för det.

Vem får aldrig någon fisk i sitt fångstnät?

Ledtråd:

Han har många ben.

Svar:

Spindeln.

Vilket djur kan hoppa högre än ett hus?

Ledtråd:

Hur högt hoppar ett hus?

Svar:

Alla, ett hus kan ju inte hoppa.