Per gör följande påstående:
“I förrgår var jag 17 år, och nästa år fyller jag 20.”

Hur är detta möjligt?

Ledtråd:

Datum.

Svar:

Per gjorde påståendet den 1 januari, och Pers födelsedag är den 31 december.

En flaska med kork kostar 10 kr och 50 öre. Flaskan kostar 10 kr mer än korken. Vad kostar korken?

Ledtråd:
Svar:

Korken kostar 25 öre.

En man hade 25 mynt i tior och femmor.
Om han växlade en av tiorna till två femmor skulle han få lika många tior som femmor.
Hur många kronor hade mannen i sin plånbok?

Ledtråd:
Svar:

195 kr.
(14 tior och 11 femkronor)

Två män plockar äpplen.
“Om du ger mig två av dina äpplen, så har jag lika många som du”,
sa den ena mannen till den andra.
“Om du ger mig två av dina”,  svarade den andre, “så har jag dubbelt
så många som du”.

Hur många äpplen hade männen var?

Ledtråd:
Svar:

De hade 10 respektive 14 äpplen.