Vem får lön utan att jobba en enda dag i hela sitt liv?

Ledtråd:
Svar:

Nattvakten.

På en repstege som hängde längs med sidan på en båt fanns stegpinnar med ca 30 cm mellanrum.
Det fanns exakt 11 pinnar ovanför vattenytan. Vid flod höjdes vattenståndet med 1,4 meter. Hur många pinnar kunde man nu se?

Ledtråd:
Svar:

11 pinnar. Båten flyter upp med den stigande vattennivån.

En flaska med kork kostar 10 kr och 50 öre. Flaskan kostar 10 kr mer än korken. Vad kostar korken?

Ledtråd:
Svar:

Korken kostar 25 öre.

Lägg till 1000 till 40. Lägg till 1000.
Lägg till 30. Lägg till 1000 igen.
Lägg nu till 20. Lägg till 1000 igen.
Lägg nu till 10.

Vad är svaret?

Ledtråd:

Det är inte 5000.

Svar:

Svaret är 4100.

När kan 1 x 1 bli 2?

Ledtråd:
Svar:

Aldrig.

Med vad börjar natten och slutar dagen?

Ledtråd:
Svar:

Bokstaven N.

En man hade fem söner, och varje son hade en syster. Hur många barn hade mannen?

Ledtråd:
Svar:

Sex stycken.

Om ett plan störtar på gränsen mellan Norge och Sverige, var begraver man då de överlevande?

Ledtråd:

Läs frågan långsamt.

Svar:

Det gör man inte.

Hur många tvillingar går det på ett dussin?

Ledtråd:

Den är lätt egentligen.

Svar:

Tolv

Hur många ben har ett får om man kallar svansen för ett?

Ledtråd:
Svar:

Fyra, för svansen blir inget ben, även om man kallar den för det.