En flaska med kork kostar 10 kr och 50 öre. Flaskan kostar 10 kr mer än korken. Vad kostar korken?

Ledtråd:
Svar:

Korken kostar 25 öre.

En man hade 25 mynt i tior och femmor.
Om han växlade en av tiorna till två femmor skulle han få lika många tior som femmor.
Hur många kronor hade mannen i sin plånbok?

Ledtråd:
Svar:

195 kr.
(14 tior och 11 femkronor)

Två män plockar äpplen.
“Om du ger mig två av dina äpplen, så har jag lika många som du”,
sa den ena mannen till den andra.
“Om du ger mig två av dina”,  svarade den andre, “så har jag dubbelt
så många som du”.

Hur många äpplen hade männen var?

Ledtråd:
Svar:

De hade 10 respektive 14 äpplen.

Pappans och sonens ålder är tillsammans 66 år. Pappans ålder är densamma som sonens, men med siffrorna omvänt.

Hur gamla är de?

Ledtråd:

Det finns tre rätta svar.

Svar:

Det finns tre svar.
51 och 15
42 och 24
60 och 6

Lägg till 1000 till 40. Lägg till 1000.
Lägg till 30. Lägg till 1000 igen.
Lägg nu till 20. Lägg till 1000 igen.
Lägg nu till 10.

Vad är svaret?

Ledtråd:

Det är inte 5000.

Svar:

Svaret är 4100.

Jag fyllde 12 år igår. Nästa år fyller jag 14 år. När är jag född?

Ledtråd:

Vilket datum?

Svar:

31 december.

Hur mycket är dubbelt av hälften av 465?

Ledtråd:

Använd miniräknaren.

Svar:

465.