En fönsterputsare tvättar fönster på den 30:e våningen på en skyskrapa. Plötsligt halkar han och faller handlöst.
Han hade ingen säkerhetsutrustning på sig, men han klarar sig ändå oskadd.

Hur kunde han göra det?

Ledtråd:
Svar:

Han putsade insidan av fönstren.