En ordlek är ett slags konstnärligt bollande med ord för att skapa komiska effekter, men också ett sätt för den som skapar ordleken – att visa sin skicklighet i att laborera med ord och det svenska språket. Här har vi listat några roliga ordlekar som du kan leka med. Prova själv eller utmana en vän i en ordlek, vi har många på lager!Finner man fågelägg i

Ledtråd:
Svar:

Bo

I vilket land gör man värnplikten flest gånger?

Ledtråd:
Svar:

I Armenien.

Vad blir man om man äter en glödlampa?

Ledtråd:
Svar:

Lös i magen.

Vad händer om man sväljer en linjal?

Ledtråd:
Svar:

Man blir mätt!

Vilken kroppsdel är mest kriminell?

Ledtråd:
Svar:

Hälarna.

Vad kallar man det ryska nattflyget?

Ledtråd:
Svar:

Sov-jet.

Vad händer om du tappar ditt Nintendo i golvet?

Ledtråd:
Svar:

Det går i 8 bitar.

Vilka tanter är mest populära?

Ledtråd:
Svar:

Kontanter.

Läs följande dikt:

Vem har lagt de djupa vecken
på den gamles panna?
Det är åren som så tungt
lagt sin hand på honom.

Kan du få dikten att rimma utan att ändra i texten?

Ledtråd:

Läs dikten igen. Läs allt.

Svar:

Läs ut skiljetecknen högt.

Vem har lagt de djupa vecken
på den gamles panna [frågetecken]
Det är åren som så tungt
lagt sin hand på honom [punkt]